LSP – Belangrijk!

Door: Huisartsenpraktijk Generaal

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

voor drs. Nitzsche
voor drs. Weebers

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruikmaken van het LSP.

Eigenlijk betreft het geen apart dossier, maar is er sprake van tijdelijke inzage in uw dossier dat door uw huisarts wordt beheerd. Het is een ‘alleen lezen’ systeem. Het is altijd bekend wie, waar en wanneer uw dossier heeft geraadpleegd.

Ik vind het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend. Soms is het in een situatie waar u spoedzorg nodig heeft (bijvoorbeeld op een huisartsenpost) nuttig om meer medische informatie te hebben, denk bijvoorbeeld aan allergieën of medicatiegebruik of wensen rondom het leven. Dan is het nuttig om het medisch dossier te raadplegen. Daarom zou ik graag uw toestemming noteren in uw medisch dossier.

Meer hierover kunt u lezen op de volgende website: http://www.vzvz.nl.

Graag zou ik van u weten of u toestemming wilt geven of niet.

U kunt uw toestemming/geen toestemming voor uitwisseling op diverse manieren verlenen:

1.Door het sturen van een mail(via deze website) naar de praktijk . Daarin expliciet vermelden voor wie deze toestemming geldt.(naam en geboortedatum)

2. Mondeling ,door een bericht naar uw arts of de assistente als u de praktijk bezoekt.

3. via https://www.volgjezorg.nl/