GRIEPVACCINATIES

Door: Huisartsenpraktijk Generaal

op 13 november worden in de praktijk de griepvaccinaties gegeven aan de vooraf geselecteerde groep patiënten.

openingstijden:

13.30 tot 16.00 uur

18.00 tot 19.00 uur

we hebben opzettelijk ervoor gekozen de datum iets verder in het jaar te kiezen, de griepvaccinatie werkt dan hopelijk ook in het nieuwe jaar nog even door. We zien in de afgelopen jaren dat ook in de maand februari en soms ook nog in maart, er sprake is van griep(epidemie)