|  PRAKTIJKMANAGER

|  JACQUELINE ERNST

De praktijkmanager vervult een grote rol in de bedrijfsvoering, van aansturing van de assistentes tot het voeren van administratie en het ondersteunen bij de kwaliteitsdoelen en – visie van de praktijk.