|  NANJA LESKENS

Nanja is praktijkondersteunster somatiek ofwel de POH-S. Rechtdoorzee en gedreven om u bij te staan bij chronische aandoeningen als diabetes, hoge bloeddruk en longziekten. Nanja heeft spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag. Zij doet ook huisvisites.

QUISA HOLVERDA

Quisa Holverda is de praktijkondersteunster GGZ

De POH-GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die je vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

Wat kan de POH-S voor u doen:

 • Diabeteszorg
 • Longziekten zorg (COPD en ASTMA)
 • CVRM, CardioVasculairRisicoManagement
 • Ouderenzorg

Wat kan de POH-GGZ voor u doen:

 • Somberheid, vermoeden van depressie
 • Angst- en spanningsklachten
 •  Verlies van een dierbare
 •  Opvoedkundige problematiek
 •  Relationele problemen in het gezin of daarbuiten
 •  Stressklachten door verlies van baan of woonomgeving
 •  Slapeloosheid

De POH-GGZ werkt kortdurend en oplossingsgericht aan de klachten. Tijdens het eerste gesprek wordt verhelderd wat het probleem is en op welke manier er aan de klachtenvermindering gewerkt wordt.

De POH adviseert, in overleg met uw huisarts, over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een traject zijn bij de huisarts of POH-GGZ, maar is –in overleg- ook een doorverwijzing mogelijk naar een andere hulpverlener of instelling. Te denken valt aan het Algemeen Maatschappelijk Werk, een Eerstelijns Psycholoog of een specialistische GGZ-instelling.

De POH geeft u handvatten voor het hier en nu. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken van een half uur voldoende om weer op eigen kracht verder te kunnen.

Er zijn geen kosten aan verbonden. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering

Voor een afspraak bij de POH GGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt eerst met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, volgt er een eerste afspraak. Dit is het intakegesprek. Na dit gesprek krijgen u en uw huisarts een advies over een vervolgtraject.